• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • ПАСПОРТ ЗОШ І-ІІ ступенів с.Старий Нижбірок

Паспорт ЗОШ І-ІІ ступенів с.Старий Нижбірок

ВАСИЛЬКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ

С. СТАРИЙ НИЖБІРОК

48252 Тернопільська область Чортківський район с. Старий Нижбірок вул. Шкільна,6 (03557)46-2-36

E-mail: stnyshbirok@ukr.net, код ЄДРПОУ 23594692

ПАСПОРТ

закладу загальної середньої освіти

І-ІІ ступенів с.Старий Нижбірок

(повне найменування закладу освіти)

При заповненні Паспорта враховувати вимоги:

1. Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2020 року № 2205 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за № 1111/35394.

2. Вимоги Державних будівельних норм (ДБН) у новій редакції.

3. Прийняті рішення засновником (власником) щодо підпорядкування закладу загальної середньої освіти.

4. Дані щорічних звітів ЗНЗ-1.

І. Паспортні дані

1.1Адреса, телефон закладу освіти:_48252

вул.Шкільна,6 с.Старий Нижбірок Чортківського району Тернопільської обдасті

телефон (03557)46236___________

1.2. Код ЄДРПОУ: 23594692

1.3. Відомча приналежність закладу: Васильковецька сільська рада ТГ

1.4. Керівник закладу освіти: Кримська Марія Василівна

II. Загальні положення

2.1. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти:____________

с.Старий Нижбірок_________________________________________________

2.2. Кількість будівель:_1 ____________________________________________

2.3. Потужність закладу освіти:_150 учнів_____________________________

2.4. Який лікувально-профілактичний заклад організуємедобслуговування: Нижбірківська амбулаторія АЗПСМ__________________

2.5. Укомплектованість кадрами: 100%_______________________________

2.6. Кількість учнів, які навчаються в школі: 64_______________________

Наявні проблеми:немає_______________________________________

Ш. Земельна ділянка

3.1. Місце розташування: самостійно забезпечена ділянка в житловій зоні

3.2. Площа земельної ділянки: 16500кв.м______________________________

3.3. Відстань до автомагістралі: 400м ________________________________

3.4. Огородження території: металева огорожа висотою 1,2м_____________

3.5. Благоустрій території: проїзди та пішохідні доріжки мають тверде поркриття

3.6. Зонованість ділянки:

навчально-виробнича ________________________________________

спортивна – 3000кв.м__________________________________________________

господарська –________________________________________________________

відпочинку – 10500кв.м_______________________________________________

3.7. Зв'язок зон між собою та будівлями: зони мають зручний функціональний зв’язок між будівлями школи. Зони по периметру не огорожені.

3.8. В навчально-виробничій зоні розташовані: ________________________

3.9. В спортивній зоні розташовані: футбольне поле, майданчики для волейболу, баскетболу, легкої атлетики

3.10. В господарській зоні розташовані: котельня, сад, склад______________

3.11. Площа озеленення території (%): 48%_____________________________

Наявні проблеми:_______________________________________________

IV. Характеристика будівель, інженерно-технічне забезпечення

4.1. Типи забудови: окремо стояча будівля ___________________________

4.2. Кількість поверхів навчального приміщення: 2____________________

4.3. Забезпечення проточною холодною водою, стан водогону, тип водопостачання будівель: _вода підведена у школу, їдальню. Тип джерела водопостачання – свердловина підземних вод_____________________________

4.4. Забезпеченість системою каналізування, тип каналізування: _________

Тип системи – локальна. Змонтовано яму-вигріб 5,5*5,5*4,5_________________

Наявні проблеми: капітальний ремонт накриття запасних виходів

4.5. Забезпеченість системою опалення: __________________

а) Рік введення в експлуатацію котельні (паливної): Паливна, 2018р.__________

б) Типи, моделі, потужність котлів:Колві 200А ___________________________

в) Укомплектованість контрольно-вимірювальними приладами:укомплектовано

4.6. Стан електромережі, грозозахисту, заземлення:силова і освітлювальна сітка школи підключена до електричної мережі. Опір заземлення в межах допуску

4.7.Забезпечення пожежної безпеки приміщень і необхідними

первинними засобами пожежогасіння:4 вогнегасники, пожежний щит, ящики з піском. На відстані 50 метрів від школи розміщена пожежна ємкість об’ємом 50 кубічних метрів з водою.

Наявні проблеми:_______________________________________________

4.8. Навчальні приміщення:

а) Загальна площа навчального корпусу, загальна площа навчальних приміщень:

з/п

Приміщення

Загальна площа корпусу (м2)

Загальна площа навчальних приміщень (м2)

1

Шкільний корпус

1380

625

б) Площа навчальних кабінетів, площа на одного учня, середня наповнюваність:

з/п

Приміщення

Площа навчальних приміщень (м2)

Площа на 1-го учня (м2)

Середня наповнюваність

1.

Навчальні приміщення

463

7,2

8

в) Забезпеченість навчальних приміщень твердим і м'яким інвентарем:приміщення обладнані твердим і м’яким інвентарем згідно санітарних вимог _______

г) Санітарно-гігієнічна характеристика стану утримання та обладнання навчальних приміщень: _обладнані і утримуються згідно з гігієнічними нормативами

Наявні проблеми: відсутня вентиляція в приміщеннях_______________

4.9. Навчально-спортивні приміщення:

а) Місце розташування: навчальний корпус

б) Площа приміщень, площа на 1 учня, одночасна пропускна спроможність :

з/п

Приміщення

Місце розташування

Площа (м2)

Площа на 1 учня (м2)

Одночасна пропускна спроможність

1.

Спортивний зал

Навчальний корпус

162

8,1

20

Площа приміщень при спортивному залі:

3.

Кімната для зберігання інвентарю

Навчальний корпус

5,8

4.

Роздягальня:

жіноча

Навчальний корпус

10,9

0,55

20

чоловіча

Навчальний корпус

11,2

0,56

20

в) Наявність у навчально - спортивних приміщеннях туалетів, умивальників, душових кімнат: використовуються загальношкільні установки

г) Забезпеченість спортивним обладнанням та інвентарем: забезпечені згідно з санітарними нормами

д) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання навчально-спортивних приміщень: обладнані та утримуються відповідно до гігієнічних нормативів ______________________________________

Наявні проблеми: _відновлення душових кімнат_____________________________________________

4.10. Приміщення культурно-побутового призначення:

а) Місце розташування:_ Навчальний корпус ______________________________

б) Площа приміщень, площа на 1 учня:

з/п

Приміщення

Площа приміщень

Площа на 1 місце (м2)

Кількість місць

1.

Актовий зал

68,4

0,95

72

в) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання і утримання приміщень культурно-побутового призначення: обладнані та утримуються відповідно до санітарно-гігієнічних вимог ___________________________

Наявні проблеми: ______________________________________________

4.11. Приміщення службового призначення.

а) Місце розташування: Навчальний корпус _____________________________

б) Площа приміщень службового призначення:

з/п

Приміщення

Площа

2)

Місце розташування

№ з/п

Приміщення

Площа (м2)

Місце розташування

1

Кабінет директора

21,3

Навчальний корпус,

І поверх

2

3

Учительська

37,5

Навчальний корпус,

ІІ поверх

4

5

Навчальні приміщення

6

Приміщення для учнівського самоврядування

20,8

Навчальний корпус,

І поверх

7

1 кас

2 клас

43,5

28.9

Навчальний корпус,

І поверх

8

Гардеробна

22,3

Навчальний корпус,

І поверх

3 клас

40.8

Навчальний корпус,

І поверх

9

Наявні інші приміщення:

1.Кімната духовності

2. Спальня

3. Музейна кімната

4.Бібліотека

5. Прихожа

26,7

19,4

13,0

21,5

20,0

Навчальний корпус,

І поверх

Навчальний корпус,

І поверх

Навчальний корпус,

І пове Навчальний корпус,

І поверх

Навчальний корпус,

ІІ поверх

4 клас

28.5

Навчальний корпус,

І поверх

Кабінет трудового

навчання нананавчання

59.5

Навчальний корпус,

ІІ поверх

Кабінет географії

35,9

Навчальний корпус,

ІІ поверх

Кабінет української мови і літ.

41,2

Навчальний корпус,

ІІповерх

Кабінет німецької мови

35,4

Навчальний корпус,

ІІ поверх

Кабінет історії

42,0

Навчальний корпус,

ІІповерх

Кабінет інформатики

28,9

Навчальний корпус,

ІІповерх

в) Обладнання службових і навчальних приміщень необхідними меблями, мультимедійними засобами та інформаційно-комп’ютерними технологіями: _обладнано необхідними меблями, комп’ютерами(16 шт), принтерами (5 шт), ноутбуками(3шт), телевізором, проектором, екраном.______________________

Наявні проблеми:класні дошки (2 шт)____________________

____________________________________________________________________

4.12. Медико-санітарні приміщення.

а) Місце розташування, площа, обладнання:

з/п

Приміщення

Площа (м2)

Місце розташування

Обладнання

1.

Медпункт

19,2

Навчальний корпус,

І поверх

Медична шафа, вага, кушетка

б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання медико-санітарних приміщень: приміщення обладнане і утримується згідно гігієнічними нормами

Наявні проблеми:Тонометр,_ростомір_____________________________

4.13. Побутові приміщення.

а) Місце розташування, загальна площа, площа на 1 учня. Кількість приміщень:

№ з/п

Приміщення

Місце розташування

Кількість приміщень

Площа на 1 учня при макс. наповн.

Загальна площа

1.

Коридори

Навчальний корпус

2

11,3

726

2.

Вестибюль

Навчальний корпус

1

0,12

7,7

3.

Гардероб

Навчальний корпус

1

0,35

22,3

4.

Санвузли з умивальниками

Навчальний корпус

3

0,59

37,9

б)Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання побутових приміщень: обладнані та утримуються згідно гігіїнічними нормами________________________________________________

Наявні проблеми:__оновлення санвузлів_____________________________________________

V. Гігієнічна оцінка стану організації харчування

5.1. Місце розташування їдальні: окрема будівля на подвір’ї щколи

5.2. Загальна площа їдальні: 181,12кв.м в т.ч. площа обіднього залу:48,6кв.м

Площа виробничих приміщень: 73,8кв.м

5.3. Обідній зал розрахований на 60 місць.

5.4. Площа обіднього залу на 1 місце 2,3 м2 (із розрахунку на 1/3 частину учнів).

5.5. Кількість учнів на 1 умивальник у їдальні 11учнів (із розрахунку на 1/3 частину учнів).

5.6. Наявність виробничих приміщень: для приготування їжі, миття посуду, м’ясний цех, овочевий цех, кладовка,_______________________________

5.7. Наявність санітарно-побутових приміщень: кімната для персоналу, використовуються загальношкільні установки

5.8. Наявність овочесховища: розміщене в підвальному приміщенні

Площа овочесховища: 54 м2

5.9. Забезпеченість згідно з санітарними нормами холодильним, технологічним, тепловим обладнанням, кухонним посудом, столовим посудом та ін.: 2 холодильники, електрожаровня, 2 газові плити, електродуховка, електром’ясорубка, бойлер, кухонний та столовий посуд.

5.10. Умови та режим миття посуду: забезпечені належні санітарні умови для миття посуду

5.11. Режим роботи харчоблоку: на натуральних продуктах харчування

5.12. Організація харчування здійснюється: 1-4 класи – Васильковецька сільська рада ТГ, 5-9 класи – батьківська плата

5.13. Режим харчування: одноразове: 10.05-10.30- 1-5 класи, 11,15-11,35-6-9 класи.

5.14. Організацію контролю за якістю харчування покладено на: на директора закладу, медичну сестру

5.15. Санітарно-технічний та санітарно-протиепідемічний стан приміщень їдальні: відповідає гігієнічним нормативам_______________________________

VI. Природне та штучне освітлення

6.1. Орієнтація вікон навчальних приміщень: більшість приміщень орієнтовані на північ і південь

6.2.Коефіцієнт природного освітлення кабінетів: КЕО – 0,12___________

6.3. Джерела штучного електричного освітлення:встановлені люмінесцентні лампи у 3 класі, а в решту приміщеннях- економні лампи

6.4. Питома електропотужність (Вт/ м2): ______________________________

6.5. Стан природного та штучного електричного освітлення: відповідає санітарним нормам

VII. Санітарно-гігієнічне забезпечення функціонування

закладу освіти

7.1. Наявність угоди про проведення дератизації, дезінфекції: є в наявності

7.2. Наявність угоди про вивіз сміття: немає

7.3. Наявність графіка проходження періодичних медоглядів працівниками закладу освіти: в наявності

7.4. Медобслуговування учнів здійснюється: Нижбірківською АЗПСМ

7.5. Дані лабораторно-технічного контролю за умовами навчання, харчування учнів: відповідають нормам лабораторно-технічного контролю

VIII. Споживання ресурсів

8.1. Наявність приладів обліку теплової енергії, споживання теплової енергії за попередній/поточний рік (Гкал): ________________________

8.2. Наявність приладів обліку газу, споживання газу за попередній/ поточний рік3): лічильник газу 257/127

8.3. Наявність приладів обліку електричної енергії, споживання електричної енергії за попередній/поточний рік (кВт⋅год): лічильник 7460/4736

8.4. Наявність приладів обліку холодної води, споживання холодної води за попередній/ поточний рік3): відсутній лічильник

8.5. Наявність приладів обліку гарячої води, споживання гарячої води за попередній/ поточний рік3): відсутній лічильник

Наявні проблеми: ______________________________________________

____________________________________________________________________

IX. Інформація щодо проведених заходів із зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладу освіти за попередній рік та завдання з окреслених питань для реалізації у поточному році із зазначенням використаних коштів (державна субвенція, ДФРР, кошти місцевого бюджету):

Державна субвенція 2020рік:

1.Ігровий набір – 15.50грн.

2. Комплект столів учнівських одномісних та стільців для 1 класу – 3200грн

3. Набір дидактичного навчального матеріалу – 14250грн.

4. Ігровий набір Six Bricks – 37.4грн.

5. Ігровий набір LECO – 565,82 грн

6. Системний блок Intel Pentium – 6395 грн.

Разом – 24464грн.

Місцевий бюджет 2020рік:

1. Столи комп’ютерні, 6 штук – 4800 грн.

2. Шкафи офісні, 3 шт. – 4800 грн.

3. Заміна підлоги, 1 клас – 1990грн.

4. Матеріали для ремонту шкільних приміщень – 10000грн.

5. Дезінфікуючі засоби 941грн.

Разом – 31590грн.

Кiлькiсть переглядiв: 188

Коментарi