• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Замовлення підручників

Протокол №11 від 26.05.2022р. про замовлення підручників для 5 класу wym-1654456331058

Протокол №5 від 12.01.2022р. про замовлення підручників для 9 класу wym-1644920050090

Протокол засідання педагогічної ради. Про вибір проектів підручників для 5 класу на 2018/2019н.р.

Протокол № 2

засідання педагогічної ради

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Старий Нижбірок

від 13. 02. 2018 року

Присутні – 19 осіб

Відсутні - 0 осіб

Голова педради – Кримська М.В.

Секретар педради – Трисорука І.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про вибір проектів підручників для 5 класу.

доповідач – директор школи, Кримська М.В.

СЛУХАЛИ 1. Директора школи, Кримську М.В, яка сказала, що відповідно до листа МОН №1/9-79 від 06.02.2018 р., Додатку 1, з 05 по 11 лютого 2018 року ви всі мали змогу ознайомитися на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти з електронними версіями оригінал-макетів підручників для 5 класу, допрацьованих відповідно до чинних навчальних програм. І сьогодні ви запропонуєте макет підручника з свого предмету і обґрунтуєте свій вибір.

ВИСТУПИЛИ 1. Бабій С.І., вчитель української мови та літератури, яка обрала макет підручника «Українська мова» автор Глазова О.П., обґрунтувавши свій вибір тим, що він відповідає вимогам Державного стандарту, завдання, поміщені в ньому, розвивають особистість учня, формують мовленнєву культуру, комунікативні компетентності, активну громадську позицію, естетичні смаки. Проект підручника з української літератури Світлана Іванівна обрала автора Авраменка О.М., оскільки він заснований на принципах доступності, науковості й системності. Пропонована автором методика базується на нових здобутках літературознавчої, педагогічної, методичної та психологічної наук. Структура підручника чітка: визначено зміст і обсяг обов’язкових для вивчення тем, окреслено послідовність їх засвоєння відповідно до вимог навчальної програми.

ВИСТУПИЛИ 2. Данилів Т.Д., вчитель математики та фізики, яка запропонувала схвалити проект підручника «Математика, 5 клас. Істер О. С.» (2018), адже він відповідає новій програмі та рівню викладання предмета. Вивчення нового матеріалу подається в доступній цікавій формі, використаний сучасний життєвий набір даних. Після кожного розділу розміщено запитання і завдання до вивченого матеріалу, за якими можна перевірити, як засвоєно тему. Також є рубрики «Цікаві задачі для учнів неледачих», «Життєва математика»; рубрика перевір свою компетентність. Підготуватися до контрольної роботи можна за допомогою «Домашньої самостійної роботи» в тестовій формі, та «Завдання для перевірки знань».

ВИСТУПИЛИ 3. Триснюк С.І., вчитель німецької мови, яка сказала, що ознайомилася на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти з електронними версіями оригінал-макетів доопрацьованих відповідно до чинних навчальних програм підручників для 5 класу. Після аналізу переліку підручників (додаток 3) я здійснила безпосередній вибір проекту підручника «Німецька мова (5 рік навчання)» авторів Сотникова С.І., Гоголева Г. В., оскільки альтернативи йому на даний момент немає. У переліку – це єдиний підручник, який відповідає умовам викладання німецької мови у нашому навчальному закладі. Позитивом є те, що даний підручник максимально узгоджено із навчальними програмами для 5-9 класів з іноземних мов.

ВИСТУПИЛИ 4. Максимів Н.В., вчитель зарубіжної літератури, яка обрала макет підручника «Зарубіжна література» автора Волощук Є.В., який знайомить учнів з художніми творами зарубіжної літератури, вивчення яких передбачено програмою. Інформація про життя і творчість письменників, поетів викладена у доступній формі. Оригінальні рубрики висвітлюють різні аспекти літературних творів, містять визначення літературних понять, запитання та завдання для самостійного їх опрацювання. Побудова підручника сприяє ґрунтовному засвоєнню школярами програмованого матеріалу.

ВИСТУПИЛИ 5. Калугін О.Р., вчитель природознавства, яка сказала, що обрала проект підручника з природознавства авторів Ярошенко О.Г., Бойко В.М. Підручник укладено згідно нової програми для 5 класу та є основою для вивчення біології, географії, фізики, хімії. Цікаво і доступно викладений матеріал, враховані вікові особливості учнів, багато ілюстрацій, які допоможуть учням легко засвоїти матеріал. Виділені правила та визначення понять. Рубрики: «Вивчення параграфа допоможе вам…» , «Пригадайте» корисні для мотивації та закріплення матеріалу. Зміст підручника спрямований на формування ключових і предметних компетентностей. Використання інноваційних педагогічних технологій можливе при виконанні завдань з рубрики «Попрацюйте в групах», «Творчі завдання». Багато таблиць та схем завдяки яким можна синтезувати вивчений матеріал. Творчі завдання та дослідження, сприятимуть зацікавленню їх природознавством.

ВИСТУПИЛИ 6. Петришин М.І., вчитель англійської мови, яка охарактеризувала Підручник: Англійська мова. Т. Г. Пахомова. 5 клас. Структура підручника складається з восьми розділів. Тематика розділів підручника відповідає представленим у програмі з англійської мови для 5 класу рівня стандарту сферам та тематиці ситуативного спілкування. У розділі представлені сюжетні історії про реальних дітей, які, спілкуючись між собою, демонструють учневі конкретний і характерний для його віку зразок. Таким чином, у підручнику подано аутентичні зразки, що відображають реалії країн, мова яких вивчається. Отже, даний підручник сприяє успіху у вивченні англійської мови та її практичному використанню; розвиває граматичні та лексичні навички, творчість, мовну здогадку; спрямовує на розширення кругозору; заохочує до активного вивчення англійської мови; аудіоматеріали на СD-диску роблять навчання цікавим та ефективним.

ВИСТУПИЛИ 7. Шовдра Г.Д., вчитель основ здоров’я, яка сказала, що підручник Основи здоров’я авторів Бойченко Т.Є., Василенко С.В. розроблено відповідно до навчальної програми, на основі особистісно зорієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів до навчання. Матеріал написаний доступно для учнів. Багато завдань практичного спрямування, що сприятимуть учням удосконалити навички безпечної поведінки і здорового способу життя.

ПОСТАНОВИЛИ

1. Схвалити безпосередній вибір проектів підручників для учнів 5 класу, а саме:

- Українська мова, Глазова О.П.;

- Українська література, Авраменко О.М.;

- Математика, Істер О.С.;

- Німецька мова (5-й рік навчання), Сотникова С.І, Гоголєва Г.В.;

- Англійська мова (1-й рік навчання), Пахомова Т.Г.;

- Природознавство, Ярошенко О.Г.;

- Зарубіжна література, Волощук Є.В;

- Основи здоров’я, Бойченко Т.Є., Василенко С.В.

-

Голова педради ___________________ М.В. Кримська

Секретар педради ___________________ І.М. Трисорука

Члени педагогічної ради: ___________________ Г.Д. Шовдра

___________________ Н.В. Максимів

___________________ С.І. Бабій

___________________ Т.Д. Данилів

____________________ С.І. Триснюк

____________________ М.І. Петришин

____________________ О.Р. Калугін

____________________ М.І. Бохна

____________________ О.І. Шовдра

____________________ О.Г. Болібрух

____________________ М.Ю. Кудла

____________________ М.В. Олійник

____________________ М.М.Федишин

____________________ І.Я. Калугін

____________________ І.М. Вандзя

____________________ І.І. Голич

____________________ Н.С. Чулик

Витяг з протоколу №4

засідання педагогічної ради

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Старий Нижбірок

від 24 квітня 2018 року

Присутні – 19 осіб

Відсутні - 0 осіб

Голова педради – Кримська М.В.

Секретар педради – Трисорука І.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

3. Про вибір проектів підручників для 5 класу.

доповідач – директор школи, Кримська М.В.

СЛУХАЛИ 3. Директора школи, Кримську М.В. про вибір проектів підручників для 5 класу. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-222 від 11.04.2018 р. потрібно схвалити безпосередній вибір за фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників для 5 класу.

ВИСТУПИЛИ 1. Федишин М.М., вчитель інформатики, який обрав підручник «Інформатика», 5 клас. Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., аргументуючи свій вибір тим, підручник допоможе учням узагальнити вивчене в молодших класах про світ інформації, дізнатися більше про різні електронні пристрої, комп’ютери та їх складові. Учні не тільки зможуть застосувати набуті знання й уміння на практиці, а й принести реальну користь своїм друзям, родині, громаді та стати на крок ближче до мрії — бути успішним у житті та корисним для свого оточення.

ВИСТУПИЛИ 2. Вчитель історії, Чулик Н.С., яка обрала підручник «Вступ до історі», 5 клас , автори О. Бурлака, Т. Ксьондзик, О. Майданик,

Р.Пастушенко, Л. Хлипавка. Підручник розроблено відповідно до навчальної програми, на основі особистісно зорієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів до навчання. Матеріал написаний доступно для учнів.

ПОСТАНОВИЛИ

1. Схвалити безпосередній вибір проектів підручників для учнів 5 класу, а саме:

- Інформатика, Морзе Н.В.;

- Вступ до історії, Пастушенко Р.

Голова педради ____________________ М.В.Кримська

Секретар педради ____________________ І.М.Трисорука

Члени педагогічної ради: ____________ М.М.Федишин

___________ Н.С. Чулик

Протокол № 5

засідання педагогічної ради

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Старий Нижбірок

від 17. 05. 2018 року

Присутні – 18 осіб

Відсутні - 1 особа

Голова педради – Кримська М.В.

Секретар педради – Трисорука І.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про вибір проектів підручників для 1 класу.

доповідач – директор школи, Кримська М.В.

СЛУХАЛИ 1. Директора школи, Кримську М.В, яка сказала, що відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2018 № 179-278, Додатку 1, Інструктивно-методичних матеріалів для здійснення вибору закладами загальної середньої освіти проектів підручників для 1 класу за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів ви мали змогу ознайомитися із кожною назвою підручників та обрати електронні версії цих оригінал-макетів.

ВИСТУПИЛИ 1. Вандзя І.М., вчитель, який навчатиме учнів у 1 класі, зазначила, що ознайомилася з вище вказаним листом, інструкціями та фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників для 1 класу. Тому відповідно до цих документів, вона обрала такі версії:

- «Українська мова. Буквар» підручник для 1 класу закладів загальної

середньої освіти (у 2-х частинах), авт.:Наумчук В.І., Наумчук М.М.;

- «Математика» підручник для 1 класу закладів загальної

середньої освіти, авт..: Листопад Н.П.;

- «Я досліджую світ» підручник для 1 класу закладів загальної

середньої освіти (у 2-х частинах), авт.:БібікН.М., Бондарчук Г.П.;

- «Мистецтво» підручник для 1 класу закладів загальної

середньої освіти, авт.:Рубля Т.Є., Щеглова Т.Л., Мед І.Л.

ВИСТУПИЛИ 2. Триснюк С.І., вчитель німецької мови, яка обрала версій оригінал-макет підручника «Німецька мова» для 1 класу закладів загальної

середньої освіти, авт.: Сотникова С.І., Гоголєва Г.В.

ПОСТАНОВИЛИ

1. Схвалити безпосередній вибір проектів підручників для учнів 5 класу, а саме:

- «Українська мова. Буквар» підручник для 1 класу закладів загальної

середньої освіти (у 2-х частинах), авт.:Наумчук В.І., Наумчук М.М.;

- «Математика» підручник для 1 класу закладів загальної

середньої освіти, авт..: Листопад Н.П.;

- «Я досліджую світ» підручник для 1 класу закладів загальної

середньої освіти (у 2-х частинах), авт.:БібікН.М., Бондарчук Г.П.;

- «Мистецтво» підручник для 1 класу закладів загальної

середньої освіти, авт.:Рубля Т.Є., Щеглова Т.Л., Мед І.Л.

- «Німецька мова» підручник для 1 класу закладів загальної

середньої освіти, авт.: Сотникова С.І., Гоголєва Г.В.

Голова педради ___________________ М.В. Кримська

Секретар педради ___________________ І.М. Трисорука

Члени педагогічної ради

____________________ С.І. Триснюк

____________________ І.М. Вандзя

Протокол №11

засідання педагогічної ради

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

с. Старий Нижбірок

від 06.03.2019

Присутні – 15 осіб

Відсутні – 0 осіб

Голова педради – М.В. Кримська

Секретар педради – М.Ю. Кудла

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про вибір проектів підручників для 2 класу.

доповідач – директор школи, Кримська М.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Схвалити безпосередній вибір пріоритетних проектів підручників для учнів 2 класу, а саме:

- «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти( у 2-х частинах), авт. Пономарьова К.І.(Частина 1), Савченко О.Я.(Частина 2)

- «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Листопад Н.П.

- «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах), авт. Гільберг Т.Г., Тарнавська С.С., Павич Н.Н.

- «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Масол Л.М., Гайдамака О.В., Колотило О.М.

- «Німецька мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти ( з аудіосупроводом), авт. Горбач Л.В.

2. Схвалити безпосередній вибір альтернатив проектів підручників для учнів 2 класу, а саме:

- «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти( у 2-х частинах), авт. Вашуленко М.С., Дубовик С.Г.(Частина 1), Вашуленко О.В. (Частина 2).

- «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти , авт. Тимченко Л.І., Цепова І.В.

- «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти( у 2-х частинах), авт. Захарійчук М.Д.(Частина 1), Богданець-Білоскаленко Н.І.(Частина 2)

- «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти , авт. Остапенко Г.С.

- «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Кравцова Н.М., Романова В.М., Савчук А.С.

- «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Козак М.В., Корчевська О.П.

- «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Оляницька Л.В.

- «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Скворцова С.О.,Онопрієнко О.В.

- «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Гісь О.М., Філяк І.В.

- «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Логачевська С.П., Логачевська Т.А., Комар О.А.

- «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах), авт. Бібік Н.М., Бондарчук Г.П.,(Частина 1), Корнієнко М.М, Крамаровська С.М., Зарецька І.Т.( Частина 2)

- «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти , авт. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Хомич О.Л., Гарбузюк І.В., Андрук Н.В.

- «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти , авт. Волощенко О.В., Козак О.П., Остапенко Г.С.

- «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти , авт. Жаркова І.І., Мечник Л.А., Роговська
Л.І., Пономарьова Л.О., Антонов О.Г.

- «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти , авт. Іщенко О.Л., Ващенко О.М., Романенко Л.В., Романенко К.А., Кліщ О.М.

- «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Рубля Т.Є., Мед І.Л., Щеглова Т.Л.

- «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Кондратова Л.Г.

- «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Калініченко О.В., Аристова Л.С.

- «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Лобова О.В.

- «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Островський В.М., Федун Г.П.

- «Німецька мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти ( з аудіосупроводом), авт. Сотникова С.І., Гоголєва Г.В.

3. Оприлюднити копію протоколу педагогічної ради на сайті школи.

Голова педагогічної ради __________________ М.В. Кримська

Секретар педагогічної ради __________________ М.Ю. Кудла

Протокол №12

засідання педагогічної ради

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

с. Старий Нижбірок

від 21.03.2019

Присутні – 15 осіб

Відсутні – 0 осіб

Голова педради – Марія КРИМСЬКА

Секретар педради – Мар’яна КУДЛА

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про вибір проектів підручників для 6 класу.

доповідач – директор школи, Кримська М.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Схвалити безпосередній вибір проектів підручників для учнів 6 класу,

а саме:

- Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс), Щупак І.Я., Піскарьова І. О., Бурлака О.В.

- Інформатика, Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П.

2. Оприлюднити копію протоколу педагогічної ради на сайті школи до 22.03.2019р.

Голова педагогічної ради ___________ Марія КРИМСЬКА

Секретар педагогічної ради ___________ Мар’яна КУДЛА

Протокол №3

засідання педагогічної ради

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

с. Старий Нижбірок

від 25.02.2020

Присутні – 15 осіб

Відсутні – 1 осіб

Голова педради – Марія КРИМСЬКА

Секретар педради – Мар’яна КУДЛА

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про вибір проектів підручників для 3 класу.

доповідач – директор школи, Кримська М.В.

1.СЛУХАЛИ: Кримську М., директора школи, яка ознайомила присутніх із листом МОН № 1/9-39 від 22.01.2020 р., наголосила на необхідності вибору підручників для учнів 3-го класу та акцентувала увагу присутніх на інструктивно-методичних рекомендаціях щодо вибору та замовлення підручників для 3-го класу.

УХВАЛИЛИ

1. Схвалити безпосередній вибір пріоритетних проектів підручників для учнів 3 класу, а саме:

- «Українська мова та читання» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти( у 2-х частинах), авт. Пономарьова К.І., Гайова Л.А.(Частина 1), Савченко О.Я.(Частина 2)

- «Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах), авт. Листопад Н.П.

- «Я досліджую світ» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах), авт. Гільберг Т.Г., Тарнавська С.С.,Грубіян Л.В., Павич Н.М.

- «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Масол Л.М., Гайдамака О.В., Колотило О.М.

- «Німецька мова» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти ( з аудіосупроводом), авт. Сотникова С. І., Гоголєва Г.В.

2. Схвалити безпосередній вибір альтернатив проектів підручників для учнів 3 класу, а саме:

- «Українська мова та читання» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти( у 2-х частинах), авт. Вашуленко М.С., Васильківська Н.А., Дубовик С.Г.(Частина 1), Вашуленко О.В. (Частина 2).

- «Українська мова та читання» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти , авт. Тимченко Л.І., Коченгіна М.В.

- «Українська мова та читання» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти( у 2-х частинах), авт. Захарійчук М.Д.(Частина 1), Богданець-Білоскаленко Н.І., Шумейко Ю.М. (Частина 2)

- «Українська мова та читання» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти , авт. Остапенко Г.С.

- «Українська мова та читання» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Кравцова Н.М., Придаток О.Д., Романова В.М., Савчук А.С.

- «Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Козак М.В., Корчевська О.П.

- «Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Оляницька Л.В.

- «Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Скворцова С.О.,Онопрієнко О.В.

- «Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Гісь О.М., Філяк І.В.

- «Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Логачевська С.П., Логачевська Т.А., Комар О.А.

- «Я досліджую світ» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах), авт. Бібік Н.М., Бондарчук Г.П.,(Частина 1), Корнієнко М.М, Крамаровська С.М., Зарецька І.Т.( Частина 2)

- «Я досліджую світ» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти , авт. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Хомич О.Л., Гарбузюк І.В., Андрук Н.В.

- «Я досліджую світ» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти , авт. Волощенко О.В., Козак О.П., Остапенко Г.С.

- «Я досліджую світ» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти , авт. Жаркова І.І., Мечник Л.А., Роговська
Л.І., Пономарьова Л.О., Антонов О.Г.

- «Я досліджую світ» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти , авт. Іщенко О.Л., Ващенко О.М., Романенко Л.В., Романенко К.А., Кліщ О.М.

- «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Рубля Т.Є., Мед І.Л., Щеглова Т.Л.

- «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Кондратова Л.Г.

- «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Калініченко О.В., Аристова Л.С.

- «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Лобова О.В.

- «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Островський В.М., Федун Г.П.

3. Оприлюднити копію протоколу педагогічної ради на сайті школи до 12.03.2020р.

Голова педагогічної ради __________________ Марія КРИМСЬКА

Секретар педагогічної ради __________________ Мар’яна КУДЛА

__________________ Ірина ВАНДЗЯ

Про вибір проектів підручників для 7 класу

Протокол №4

засідання педагогічної ради

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

с. Старий Нижбірок

від 07.04.2020

Присутні – 13 осіб

Відсутні – 3 особи

Голова педради – Марія КРИМСЬКА

Секретар педради – Мар’яна КУДЛА

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про вибір проектів підручників для 7 класу.

доповідач – директор школи, Марія Кримська

1.СЛУХАЛИ: Кримську Марію, директора школи, яка ознайомила присутніх із листом МОН № 1/9-39 від 22.01.2020 р., наголосила на необхідності вибору підручників для учнів 7-го класу та акцентувала увагу присутніх на інструктивно-методичних рекомендаціях щодо вибору та замовлення підручників для 7-го класу.

УХВАЛИЛИ

1. Схвалити безпосередній вибір пріоритетних проектів підручників для учнів 7 класу, а саме:

- «Всесвітня історія» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Васильків І.Д., Островський В.В.. Паршин І.Л., Букавин І.Я.

- «Інформатика» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Морзе Н.В.. Барна О.В.

- «Історія України» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Дудар О.В., Гук О.І., за редакцією Пометун О.І.

2. Схвалити безпосередній вибір альтернатив проектів підручників для учнів 7 класу, а саме:

- «Історія України» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Дрібниця В.О.,Щупак І.Я., Бурлакова О.В., Піскарьова І.О.

- «Історія України» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Смолій В.А., Степанков В.С.

- «Історія України» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Сорочинська Н.М., Гісем О.О.

- «Історія України» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.

- « Історія України» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Власов В.С., Панарін О.П., Топольницька Ю.А.

- «Інформатика» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти, авт.Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов С.А.

- «Інформатика» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Казанцева О.П., Стеценко І.В.

- «Інформатика» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Коршунова О.В., Завадський І.О.

- «Інформатика» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шатькова В.В.

- «Всесвітня історія» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О

- Всесвітня історія» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Подаляк Н.Г., Лукач І.Б., Ладиченко Т.В.

- Всесвітня історія» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Мороз П.В., Кришмарел В.Ю., Мороз І.В.

- Всесвітня історія» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти, авт.Пометун О.І., Малієнко Ю.Б.

- Всесвітня історія» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Сорочинська Н.М., Гісем О.О.

3. Оприлюднити копію протоколу педагогічної ради на сайті школи до 12.04.2020р.

Голова педагогічної ради __________________ Марія КРИМСЬКА

Секретар педагогічної ради __________________ Мар’яна КУДЛА

Наталія Максимів

Михайло Федишин

Протокол № 4

засідання педагогічної ради

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

с. Старий Нижбірок

від 01. 02. 2021 року

Присутні – 13 осіб

Відсутні - 0 осіб

Голова педради – Марія КРИМСЬКА

Секретар педради – Ірина ВАНДЗЯ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Про вибір проектів підручників для 4 класу.

доповідач – директор школи, Марія Кримська .

 1. СЛУХАЛИ: Марію Кримську, директора школи, яка ознайомила присутніх із листом МОН № 1/9- 716 від 30.12.2020 р., наголосила на необхідність вибору підручників для учнів 4 – го класу та акцентувала увагу присутніх на інструктивно- методичних рекомендаціях щодо вибору та замовлення підручників для 4-го класу.

УХВАЛИЛИ

 1. Схвалити безпосередній вибір пріоритетних проектів підручників для учнів 4 класу, а саме:

 • «Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти( у 2-х частинах), авт. Пономарьова К.І., Гайова Л.А.(Частина 1), Савченко О.Я.(Частина 2)

 • «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах), авт. Листопад Н.П.

 • «Я досліджую світ» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах), авт. Гільберг Т.Г., Тарнавська С.С.,Грубіян Л.В., Павич Н.М.

 • «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Масол Л.М., Гайдамака О.В., Колотило О.М.

 • «Німецька мова» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти ( з аудіосупроводом), авт. Сотникова С. І., Гоголєва Г.В.

 • «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти авт. Морзе Н.Б., Барна О.В.

2. Схвалити безпосередній вибір альтернатив проектів підручників для учнів 4 класу, а саме:

 • «Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти( у 2-х частинах), авт. Вашуленко М.С., Васильківська Н.А., Дубовик С.Г.(Частина 1), Вашуленко О.В. (Частина 2).

 • «Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти( у 2-х частинах), авт. Захарійчук М.Д.(Частина 1), Богданець-Білоскаленко Н.І., Шумейко Ю.М. (Частина 2)

 • «Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Кравцова Н.М., Придаток О.Д., Романова В.М., Савчук А.С.

 • «Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти , авт. Сапун Г.М

 • «Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти , авт. Большакова І.О., Хворостяний І.Г.

 • «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Козак М.В., Корчевська О.П.

 • «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Істек О.С.

 • «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Оляницька Л.В.

 • «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.

 • «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Бевз В.Г., Васильєва Д.В.

 • «Я досліджую світ» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти , авт. Жаркова І.І., Мечник Л.А., Роговська Л.І.

 • «Я досліджую світ» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти , авт. Іщенко О.Л., Іщенко А.Ю., Баранова Ю.Б.

 • «Я досліджую світ» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти , авт. Бібік Н.М., Бондарчук Г.П.

 • «Я досліджую світ» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти , за редакцією авт. М.С.Вашуленка, Єресько Т.П., Безкоровайна О.В.

 • «Я досліджую світ» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти , авт. Волощенко О.В., Козак О.П., Остапенко Г.С.

 • «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Рубля Т.Є., Мед І.Л., Щеглова Т.Л.

 • «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Кондратова Л.Г.

 • «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Калініченко О.В., Аристова Л.С.

 • «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Лобова О.В.

 • «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Островський В.М., Федун Г.П.

 • «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Гільберт Т.Г., Суховінський О.В., Грубіян Л.В., Тарнавська С.С.

 • «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Пономаренко Л.В., Хомич О.Л.,Лаврентьєва І.В.

 • «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Ломаковська Г.В., Проценко Г.О.

 • «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Козак Л.З.

 • «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти, авт. Андрусич О.О., Стеценко І.Б.

 • 3.Оприлюднити копію протоколу педагогічної ради на сайті школи до 09.02.2021р.

Голова педагогічної ради _____ Марія КРИМСЬКА

Секретар педагогічної ради ______ Ірина ВАНДЗЯ

Світлана Триснюк

Кiлькiсть переглядiв: 454

Коментарi